Project case ——
China Railway 12th Bureau-Qingyunshan Tunnel Project
Jiangxi Transportation Engineering Group-Chengkai Expressway
China Southern Power Grid-Shantou Power Supply Bureau
Guangzhou Kasma-Auto Parts Factory
Hainan Yusheng-Biguanyuan Basement Project
Bank of Foshan-Chancheng Agricultural Bank